Category Archives: הקלק

הברית החדשה

במשך אלפיים השנים האחרונות דחו רבים מאבותינו את נבואות התנ"ך לגבי הברית החדשה. בכל זאת, לכל אורך השנים האלה היו יהודים שחקרו את הנושא בעצמם והגיעו למסקנה שהברית החדשה היא דבר אלוהים לעם היהודי.

 

הנביא ירמיהו ניבא לפני 2600 שנה...

Read more

מה יקרה כשאמות?

המצב הנוכחי בישראל, והדברים העתידים להתרחש נחזו בבירור על ידי הנביאים בתנ"ך ובברית החדשה. תוצאות המלחמות הללו נובאו אף הן בכתובים, וחשוב כי תדעו אותן.

 

דיוק הנבואות הינו ייחודי לתנ"ך ולברית החדשה. אחת ההגדרות של נבואה תנכית היא היסטוריה כתובה...

Read more